Κεντρικά Γραφεία

Ι. Κωλέττη 22, Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

08.00 - 18.00

Δευτέρα – Παρασκευή

Ασφαλιστικές εταιρίες

Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές

Εταιρίες

Η Ασφαλιστική Εταιρία που θα επιλέξει κάποιος ώστε να ασφαλιστεί είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που υπογραμμίζει την επιτυχία ή όχι της επιλογής του. Εδώ είναι το σημείο που έρχεται η στιγμή να δείξει ο ασφαλιστικός πράκτορας ότι είναι κυρίως ένας σωστός ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και όχι μόνο ένας ικανός πωλητής.

Η δική μας επιτυχημένη πορεία, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας, αλλά και των συνεργατών των γραφείων μας, μας έχει δώσει το δικαίωμα να είμαστε ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ για τις επιλογές συνεργασίας που έχουμε κάνει με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρίες της Ασφαλιστικής Αγοράς, οι οποίες αποτελούν παράγοντες φερεγγυότητας και εγγύησης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που έχετε συνάψει δια μέσω ημών.

 Ασφαλιστικές Εταιρίες: