Κεντρικά Γραφεία

Ι. Κωλέττη 22, Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

08.00 - 18.00

Δευτέρα – Παρασκευή

Ασφάλιση Πιστώσεων

Ασφάλιση Πιστώσεων

NISG Ασφάλιση Πιστώσεων Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο μη έγκαιρης πληρωμής των απαιτήσεών σας ή πτώχευσης των αγοραστών σας. Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που πουλούν επί πιστώσει εμπορεύματα ή παρέχουν...
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

NISG Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και στο άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση ακούσιας πρόκλησης: Α) Σωματικών Βλαβών / Θανάτου ή β) Υλικών Ζημιών Επισύρει ευθύνες στον υπαίτιο και υποχρέωση προς αποζημίωση για την αποκατάσταση των...
Ομαδική Ασφάλιση

Ομαδική Ασφάλιση

NISG Ομαδική Ασφάλιση Ο στόχος που βάζει κάθε επιχείρηση είναι η ανάπτυξη και η κερδοφορία της. Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας, ανάπτυξης και επίτευξης του στόχου. Οι σύγχρονες Ελληνικές Επιχειρήσεις καθιερώνουν...
Ασφάλιση Ξενοδοχείων

Ασφάλιση Ξενοδοχείων

NISG Ασφάλιση Ξενοδοχείων Ο τουρισμός για τη χώρα μας αποτελεί ίσως και τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Τα τελευταία χρόνια συνεχώς αναβαθμίζονται οι υπάρχουσες τουριστικές μονάδες, νέες μονάδες κατασκευάζονται διαρκώς με γνώμονα την...
Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλιση Επιχειρήσεων

NISG Ασφάλιση Επιχείρησης Η ασφάλιση του χώρου όπου δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, στην πραγματικότητα δεν είναι απλά μια ασφάλιση ενός ακόμη περιουσιακού στοιχείου, αλλά η διασφάλιση του ίδιου του εισοδήματος του επιχειρηματία. Ως επιτυχημένος επιχειρηματίας,...