Κεντρικά Γραφεία

Ι. Κωλέττη 22, Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

08.00 - 18.00

Δευτέρα – Παρασκευή

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

NISG
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και στο άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση ακούσιας πρόκλησης:
Α) Σωματικών Βλαβών / Θανάτου ή β) Υλικών Ζημιών

Επισύρει ευθύνες στον υπαίτιο και υποχρέωση προς αποζημίωση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε.

Οι βασικές κατηγορίες της Αστικής Ευθύνης είναι οι εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμείς, ως ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, έχουμε αντιληφθεί την αναγκαιότητα της παροχής ασφαλιστηρίων Αστικής Ευθύνης προς τους πελάτες μας και εδώ και πολλά έτη δραστηριοποιούμαστε και έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε σε Επαγγελματίες ή Ιδιώτες λύσεις για αυτόν τον άγνωστο στους περισσότερους κίνδυνο που ίσως να τους φέρει σε πολύ δύσκολη θέση.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις παρακάτω κατηγορίες:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

5

Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων

  • Οικιών
  • Καταστημάτων
  • Γραφείων
  • Κέντρων Διασκέδασης
  • Κινηματογράφων / Θεάτρων
  • Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Σχολεία, Φροντιστήρια κ.α.)
  • Κατασκηνώσεων Camping
5

Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου

5

Αστική Ευθύνη Έργων

5

Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών

5

Αστική Ευθύνη Εργολάβων

5

Ιδιωτική - Οικογενειακή Ευθύνη

5

Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

5

Ιατρού

5

Φαρμακοποιού

5

Δικηγόρου

5

Μελετητή / Αρχιτέκτονα / Πολιτικού Μηχανικού

5

Διαμεσολαβούντων στην Ασφάλιση

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

5

Κατασκευαστή

5

Εισαγωγέα

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ

5

Καλύπτεται η αστική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών Εταιριών κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
Η «αδικοπραξία» δεν θα πρέπει να ενέχει δόλο και γενικά να περιλαμβάνει παράνομες πράξεις.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

5
Περιλαμβάνεται η ευθύνη κάλυψης ζημίας από ξαφνικό και τυχαίο γεγονός ή την σταδιακή ρύπανση. Καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων από τη ρύπανση, εντός ή και εκτός των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων για έξοδα καθαρισμού από τη ρύπανση, την πρόκληση σωματικών βλαβών, ή θανάτου τρίτων, την πρόκληση υλικών ζημιών τρίτων. Επιπλέον, καλύπτεται η ευθύνη κατά τη διακομιδή φορτίων για την πρόκληση σωματικών βλαβών, ή θανάτου και υλικών ζημιών σε τρίτους, δηλαδή απαιτήσεις τρίτων από ρύπανση ως αποτέλεσμα της συντήρησης, χρήσης, λειτουργίας, φόρτωσης ή εκφόρτωσης μεταφορικού μέσου έξω από τις εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης εταιρίας.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

5
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη και των νομίμων εκπροσώπων του έναντι των υπαλλήλων του, για ατυχήματα που συμβαίνουν στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας και με ευθύνη του εργοδότη (για τις πέραν του Ι.Κ.Α. υποχρεώσεις).
Η αποζημίωση που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ο εργοδότης μπορεί να αφορά ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, αποζημίωση λόγω θανάτου ή αναπηρίας κ.α.

Η παραμικρή λανθασμένη πράξη ή παράλειψη καταλήγει σε διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης. Συνεπώς είναι αναγκαίο να ενημερωθείτε σωστά, απευθυνόμενοι στα Ασφαλιστικά Γραφεία NISG και να σας προτείνουμε καλύψεις που θα σας βοηθήσουν να ανταπεξέλθετε σε απαιτήσεις που μπορούν να εγερθούν εναντίον σας ως Επαγγελματίες ή ως Ιδιώτες.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας υπεύθυνος του γραφείου μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.