Κεντρικά Γραφεία

Ι. Κωλέττη 22, Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

08.00 - 18.00

Δευτέρα – Παρασκευή

Ασφάλιση Μεταφορών

NISG
Ασφάλιση Μεταφορών

Αντικείμενο της Ασφάλισης Μεταφορών είναι η κάλυψη των διακινούμενων εμπορευμάτων από οποιαδήποτε πιθανή ζημία ή απώλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο από ή προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Ο επιχειρηματίας, ο έμπορος, ο παραγωγός μπορεί να ασφαλίσει τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, καθώς και τις εντός Ελλάδας διακινήσεις των αγαθών του.

Η ασφάλιση αφορά κάθε είδους αγαθά (πρώτες ύλες, μηχανήματα, τρόφιμα, εργαλεία, μέταλλα, κεραμικά και γενικά πάσης φύσεως εμπορεύματα) που διακινούνται στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα.

Στην ασφάλεια μεταφορών υπάρχουν 3 βασικές ρήτρες ασφάλισης που καλύπτουν το μεταφερόμενο φορτίο, ανάλογα με τους κινδύνους από τους οποίους θέλετε να προστατέψετε τα εμπορεύματά σας. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα ασφαλίζουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα σύμφωνα με τις Ρήτρες του Ινστιτούτου των Ασφαλιστών του Λονδίνου.

Οι βασικότερες ρήτρες ασφάλισης είναι οι εξής:

Ρήτρα Α

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι από απώλεια ή ζημία, π.χ. η κλοπή, η κακόβουλη πράξη κ.α., συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων της ρήτρας C και Β, εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται από το συμβόλαιο, που έτσι και αλλιώς δεν είναι ασφαλίσιμοι (π.χ. ο δόλος του ασφαλισμένου, η φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, το ελαττωματικό προϊόν κ.α.). Κατόπιν συμφωνίας, με επιπλέον ασφάλιστρο μπορεί να καλυφθούν κίνδυνοι που εξαιρούνται, καθώς και προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιομορφίες.

Ρήτρα Β

Καλύπτονται οι ζημίες της ρήτρας C και επιπρόσθετα απώλεια ή ζημία από σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνό, παράσυρση του εμπορεύματος από τα κύματα, εισχώρηση θαλασσινού νερού, λίμνης ή ποταμού, ολική απώλεια δέματος κατά την φορτοεκφόρτωση.

Ρήτρα C

Καλύπτονται οι ζημίες από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, πυρκαγιά, έκρηξη, βύθιση ή προσάραξη πλοίου, καθώς και η θυσία γενικής αβαρίας.

Είτε πρόκειται να μεταφέρετε εμπορεύματα εντός Ελλάδας, είτε να εξάγετε, είτε να εισάγετε με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, μην παραλείψετε την ασφάλιση μεταφορών, που πραγματικά με ένα ελάχιστο κόστος θα εξασφαλίσει τα μεταφερόμενα εμπορεύματά σας.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας υπεύθυνος του γραφείου μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.